Beogradska debata o Evropi 2017-MOGUĆNOST EVROPE” i “ZEITGEISTER – Prošlost, Sadašnjost i Budućnost
Mogućnost Evrope - pet dana konferencije i debata o Evropi, prošlosti, stvarnosti, budućnosti, samoopredeljenju.