Ministarstvo pravde Srbije pokrenulo internet kampanju „Isključi nasilje“
Ministarstvo pravde Srbije pokrenulo je internet kampanju „Isključi nasilje“ (#iskljucinasilje), sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja u porodici.