BRANDING CONFERENCE 06: Predavači i teme zaintrigirali stručnu javnost
Šesta Branding konferencija, koja će se održati 3. juna u Sarajevu, svojim je temama i predavačima i ove godine zaintrigirala stručnu javnost. Zanimljiv je podatak da se izbor programa i predavača svake godine kreira na osnovu istraživanja u koji je uključeno više od 200 eksperata iz oblasti tržišnih komunikacija iz cijele regije. Na osnovu tih rezultata biraju se teme i primjeri iz prakse koji su relevantni i primjenjivi za naše tržište.