Osmo izdanje Festivala Poezika
Festival Poezika u Novom Sadu 8. i 9 juna, Billie Joan i Hristina pobednice regionalnog konkursa za najbolje kantautore