E-turizam konferencija 2016 – 12. maja u Fabrici
“e-Turizam” je prva domaća konferencija o primeni savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u turizmu i ugostiteljstvu.