#19 ICT Hub Meetup - FABelgrade follow-up
ICT Hub će se uključiti u promociju digitalne fabrikacije i koncepta Fab Labova i njihovoj primeni kroz organizovanje follow-up događaja prve regionalne konferencije FABelgrade 2016. posvećene upravo ovim temama.