Content Academy 15. novembra u organizaciji Represent Communicationsa
Brendovi i kompanije koji prate trendove već imaju svoje digitalne kanale komunikacije i umesto tradicionalnog marketinga koriste njih, umesto zvezda iz Holivuda angažuju zvezde sa interneta, umesto zakupa medija koriste društvene mreže. Marketinški stručnjaci već koriste content marketing kao hipocentar u svojoj stratosferi digitalnih komunikacija. Ukoliko nas spajaju isti Google meridijani vreme je da unapredite vaše veštine i postignete bolje rezultate u svetu digitalnih komunikacija.