Radionica sistemskih konstelacija sa Bojanom Ranković

RADIONICA 16.02.-17.02.2019.

INTEGRATIVNO RAZREŠENJE ODNOSA

SISTEMSKE KONSTELACIJE

Možda vam se nekada desilo da imate osećaj da se vrtite u začaranom krugu, istim obrascima ponašanja, situacijama, sa sličnim ljudima, počecima i krajevima? Verovatno vam se desilo da imate neki odnos koji je kompleksan, težak, konfliktan, povređujuć, a taj odnos vam je bitan, (bilo da je partnerski, roditeljski, porodični, poslovni, odnos prema životu, novcu, poslu, ljubavi, seksualnosti i na kraju krajeva prema samom sebi) Moguće da se vama ili nekom vama dragom desilo da ima neku fizičku tegobu/bolest i nikako ne može da se izleči?

Bavićemo se uzrocima i vezom sa posledicom/problemom na jedan integrativan način, koristeći: Metod Sistemskih Konstelacija (Geštalt, Transakciona analiza, Psihoanaliza, Psihoterapija, Psiho-drama, Primalna Terapija, Porodična Terapija, Šamanizam....)

Bavićemo se temama: SISTEM (...šta je zapravo naš sistem, ko je sve uključen u naš sistem i kako to utiče na nas...), POTREBE/ PRAVA SITEMA PORODIČNOG RASPOREDA; Potreba/pravo za poštovanjem. Onome što jeste mora biti dopušteno da bude, Potreba/pravo na pripadanje (isključen, pogrešan, loš, itd); Potreba/pravo održavanja ravnoteže između davanja i primanja; Potreba/pravo na poredak – Hijerarhija - oni koji su prvi (stariji) imaju prvenstvo nad onima koji su kasnije došli u porodicu

 

Imate priliku da DOBIJETE:

•  SLOBODU i resterećenost od svih „tereta“ koji nisu vaši

•  DOZVOLE da konačno živite SVOJ ŽIVOT

•  Priliku da AKTIVIRATE I PROŠIRITE LIČNE POTENCIJALE da budete ono što ste oduvek želeli

•  Odjednom stojite na mestima na kojima niste stajali i imate kapacitete koji niste imali

 

O metodi:

Sistemske konstelacije (Porodični raspored, Orders of Love) - metoda u kojoj se nalazi „mudrost dobrih rešenja“.  Osoba u okviru ove metode može sa sigurnog mesta da posmatra konstelaciju svog odnosa sa na primer partnerom/partnerkom kao da gleda POZORIŠNU PREDSTAVU. Na taj način vidi sve aspekte tog odnosa, a da ih sama ne mora proživljavati i biti zatočena samo u svojoj persepktivi.

 

 

Mi nismo Jedno, mi smo Legija.

 

Mi smo genetski konglomerat, mi smo zbir svih iskustava, sećanja, strahova, sudbina, bolova, talenata, trauma naših predaka, samim tim i naših roditelja. Mi smo „svoji roditelji“, sve je to u nama i sve to utiče na nas. Ne može se pobeći od predaka, kada bismo to pokušali to bi bio „materijal“ koji trči za nama u obliku nas. Dokazano je da smo mi prakticno matematički presek 7 generacija naših predaka, mi ovde često idemo i dalje.

POSLEDICA/PROBLEM - Simptom je signal koji na sebe usmerava pažnju, interesovanje i energiju, taj prekid koji naizgled dolazi spolja doživljamo kao smetnju i stoga uglavnom imamo samo jedan cilj, da ono što nam smeta ponovo nestane i time počinje borba protiv simptoma.

Poslužićemo se poređenjem: na komandnoj tabli auto ima različite signalne tablice. Tablice počinju svetleti kada neka od važnih funkcija auta više ne radi kako treba. Ako nam u konkretnom slučaju neka lampica zasvetli tokom vožnje to nas neće obradovati. Glupo je da se ljutimo na lampicu, na kraju krajeva ona nas samo informiše o procesu koji inače ne bismo baš tako brzo primetili, jer se odvija za nas nevidljivom području; stoga ćemo paljenje lapice shvatili kao poziv da pozovemo auto mehaničara. Posle njegove intervencije lampica više ne svetli i mirno možemo nastaviti vožnju. Bili bismo, međutim, veoma ljuti, ako bi mehaničar taj cilj ostvario tako što bi sa lampice samo uklonio sijalicu, lampica ne bi više svetlela, što smo na kraju krajeva i hteli.

Smatramo da ima više smisla da se aktivira lampica nego da sprečimo da ona svetli. Za to je neophodno da odvojimo pogled od lampice i usmerimo ga na oblasti koje leže iza nje, kako bismo mogli da ustanovimo šta zapravo nije u redu. Paljenjem lampica je samo htela da nam ukaže i da nas navede da se zapitamo.

Ono što je ovde bila lampica to je naš simptom. Simptom ne sme da se sprečava, nego mora da se učini SUVIŠNIM. Problem školske medicine leži upravo u nesposobnosti da se uradi taj korak, ona je previše fascinirana simptomima i izjednačava ga sa bolešću, tj ne može da razdvoji formu od sadržaja.

Simptom otkrivamo kao partnera koji može da nam pomogne da pronađemo ono što nam nedostaje i da na taj način prevaziđemo bolest. Tada simptom postaje neka vrsta učitelja, koji nam pomaže da se pobrinemo za svoj razvoj i osvešćenje. Bolest poznaje samo jedan cilj DA NAS IZLEČI.

Posledica se uvek nalazi kod potomaka, a mi smo potomci. Svako od nas povezan je sa svojom porodicom i drugim grupama kroz duboku nesvesnu odanost. Pripadanje našoj porodici kao najvažnijoj grupi za naš opstanak, nešto je što želimo da osiguramo po svaku cenu, ČAK I PO CENU ŽIVOTA, i to na 2 načina:

 Transgeneracijskim prenosom – (npr. Kada neko ima strah od vode, a nema traumatično  iskustvo, i ne zna odakle mu taj strah)

 

Preuzimanjem iz lojalnosti - Osobe nekad postaju bolesne, jer na taj način potvrđuju pripadanje svojoj porodici, pa se tako osećaju dobro, a mogu osećati grižu savesti kada ozdrave. Npr. kada roditelj umre rano (majka na porođaju) onda dete oseća duboku nesvesnu želju da sledi svoju majku u smrt. Često dete postane bolesno i depresivno. Kada je bolesno oseća olakšanje, jer smanjuje osećaj krivice koje bi imalo kada bi živelo sretnim i ispunjenim životom, jer oseća da je to na uštb majčinog života. Ovo naravno nema smisla, ovo  odražava arhaične pokrete duše, ponekad deca iz ljubavi prema roditeljima preuzmu na sebe TERET svojih roditelja. U nevinoj i naivnoj dečijoj ljubavi oni pokušavaju da pomognu i misle da mogu da pomognu tako što i sama pate i time potvrđuju svoju lojalnost. To je samo DEČIJI KONCEPT. Majka ima svoju sudbinu koju sledi i to valja poštovati tj. prihvatiti upravo onakvu kakva jeste, i onda sve ostaviti tamo gde priprada.

U ovoj metodi fokusiramo naše unutrašnje stanje, kroz emocije, preko polja, povezivanjem sa našim nesvesnim, a koje izranja u sadašnjem trenutku. Menjanje stvarnosti ide kroz stapanje u svesni kontakt sa njome.

Informaciona energija – sve informacije su zapamćene, polje ne briše sećanje, samo ono nije dostupno svima u datom trenutku. Nama je dostupno ono sa čim smo mi povezani kroz naše kolektivno sećanje, ali sa kojim smo povezani nekom emocijom.

Objedinjena informacija može buduće vreme da prebaci u sadašnje, što znači da se sve postojeće može vratiti u prošlost i sa određenom smišljenom rečju/kodovima bi se mogla prebaciti  u sadašnjost (menjanje unutrašnje slike). To omogućava hologramska suština kosmosa, jer su sve tačke u kosmosu istovremeno jednako informisane.

KAKO – PRINCIP RADA

Naše nesvesno zna sve o našoj prošlosti, sadašnjosti i sve o našoj budućnosti.

 

I FAZA


Klijent koji ima neku temu/problem, na kome želi da radi, sedne na stolicu pored mene, obavimo kratak intervju tako da ostatak grupe ne čuje. Klijentu kažem koje predstavnike iz grupe da izabere za I fazu (slika porodične dinamike na površine) – to je trodimenzionalna slika uglavnom klijentove predstave – posledica.

Klijent izabira predstavnike za odredjene osobe ili apstraktne pojmove (npr strahove, bol, bolest, blokada itd) po svom unutrašnjem osećaju, postavlja ih u polje između nas (na radionicama grupa sedi u polukrugu/krugu) i samom namerom postavlja se konstelacija.

Pri postavljanju predstavnika klijent spušta ruke na njegova ramena s leđa i time prebacuje energetski zapis tako da ta osoba poprima sva svojstva, osećanja, sećanja te osobe i samim daljim svojim ponašanjem u polju (pokazno telesno, facijalnom ekspresijom, ekspresijom osećanja, kretanjem u polju) daje nam informacije. Kada se postavi ta prva početna slika klijent seda na svoju stolicu i posmatra otvoren i pročišćen od kognitivnog zaključivanja.  Preko Polja povezujemo se sa celom grupom, kolektivnim nesvesnim, porodičnim nesvesnim i porodičnim sećanjem.

 

II FAZA

 

Slika konstalacije vodi ka dubini, prikaz zaboravljenog/isključenog iz polja svesti, tema nađe mesto gde pripada, Polje vodi konstalaciju uvek ka čvorištu (traumi sistema) gde je prestao protok energije. Tražimo i dobijemo informaciju kroz polje i ODGOVOR NAS MENJA.

 

III FAZA

Slika razrešenja – gde se pogledalo u čvorište, priznalo se „Da, to je tako....“, svako je stao na svoje mesto, samim tim i predstavnik klijenta, uvodi se klijnet da bi osetio SVOJE MESTO i dobio svu podšku koja sada može krenuti ka njemu i nije više zaustavljena u čvorištu.

Predstavnici u grupi takođe imaju benefite iako učestvuju u tuđem radu jer prelamaju informaciju paralelno i kroz svoj sistem.

Posle rada na svojoj temi (menjanja unutrašnje slike i integracije) se osećaju benefiti, naši bližnji takođe mogu osetiti velike benefite jer je ovo sistemski rad, razrešenje nekada u pojavnoj ravni dodje vrlo brzo a nekada malo sporije, ono što je bitno je da se procesi pokrenu na energetskom nivou i to se odmah oseti.

 

Ovom metodom radimo KOREKTIVNA ISKUSTVA – povezivanje sa mamom/tatom (ako su bile separativne traume, npr. odvajanje majke i deteta: inkubator, bolest, smrt, trauma druge vrste), prihvatanje mame/tate, integracija fragmenata ličnosti/duše (traume prenatalne ili natalne ili postnatalne), povezivanje/isceljivanje unutrašnjeg deteta, oslobađanje nekoga koga smo držali (stare nerazrešene ljubavi), iznošenje porodične tajne na videlo, dobijanje podrške predaka/ženska i muška linija, stati na svoje mesto/kapaciteti/resursi, uključiti ono što je isključeno, prikaz kada treba da donesemo neku odluku, biznis konstelacije (sistemski rad sa kompanijama).....

 

 

Očekujemo Vas. Pridružite nam se.


Više informacija o događaju na https://www.facebook.com/events/2156107194483022/

Prijave na email: bojanarankovic.order@gmail.com ili 062/457879 (Viber ili WhatsApp).

Sva prava zadržana, originalni link objave je: http://www.prspective.rs/objave/prostor/radionica-sistemskih-konstelacija-sa-bojanom-rankovic