Ministarstvo pravde Srbije pokrenulo internet kampanju „Isključi nasilje“

Ministarstvo pravde pokrenulo je internet kampanju "Isključi nasilje" (#iskljucinasilje), sa ciljem podizanja svesti o porodičnom nasilju i predstavljanju novih zakonskih mera u borbi protiv nasilja u porodici. 

"U skladu sa politikom Vlade Republike Srbije i u susret donošenju novih mera države u borbi protiv nasilja, čiji je deo i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, Ministarstvo pravde je pokrenulo internet kampanju 'Isključi nasilje', sa jasnom porukom da se porodično nasilje ne toleriše", navodi Ministarstvo pravde.

Prema statističkim podacima, u proteklih 10 godina u Srbiji je zbog porodičnog nasilja nastradalo 314 žena, dok je od početka 2016. godine više od 16 žena ubijeno.

 

 


 

Dodaje se da je cilj da se putem internet kanala, društvenih mreža i medija podigne svest svih aktera u društvu o nasilju u porodici.

"Da se informišu i edukuju različite ciljne grupe, da se nove zakonske mere približe kako onima koji mogu da budu ili jesu žrtve porodičnog nasilja, tako i ostvarenim ili potencijalnim počiniocima, kao i široj društvenoj zajednici kako bi umela da prepozna nasilje i adekvatno reaguje na njega", piše u saopštenju.

 


Ministarstvo pravde navodi da je jedan od osnovnih prioriteta kampanje poziv na akciju svih onih koje se posredno ili neposredno mogu dovesti u vezu sa bilo kojim oblikom porodičnog nasilja.

#isključinasilje

Save

Sva prava zadržana, originalni link objave je: http://www.prspective.rs/objave/prostor/ministarstvo-pravde-srbije-pokrenulo-internet-kampanju-iskljuci-nasilje