Digital Element - veštačka inteligencija

Predstavljanje željenog imidža odabranoj ciljanoj javnosti je san svake kompanije, brenda ili pojedinca. On nije nedostižan. Zahteva odlično poznavanje publike, načina na koji prima upućene poruke i kako na njih reaguje

 

Komunikacijski izazov sa pojavom novih medija postaje relevantniji nego ikada pre. Zbog toga, rešavanju ovog izazova treba pristupiti sa ciljem da rešenje bude dostupno svima i da zajedno damo doprinos unapređenju struke u Srbiji i regionu. Digital Element je alat za praćenje, prikupljanje, analizu i izveštavanje o količini i kvalitetu sadržaja koji svakondnevo na internetu objavljuju kompanije i njihovi konkurenti, korisnici, potencijalni korisnici i ostala publika. Sa sve većim brojem internet korisnika u Srbiji (72%), povećava se i broj korisnika društvenih mreža i konzumenata i kreatora sadržaja na internetu, a sa dostupnošću interneta povećava se i količina objavljenog sadržaja od strane korisnika u komentarima na vesti, na forumima, blogovima i društvenim mrežama.

Za zaposlene koji se bave komunikacijama, bilo da je u pitanju njihovo planiranje na strateškom nivou, ili operativno izvršavanje i izveštavanje, veliki je izazov praćenje ovolike količine podataka, ali merenje razultata rada i ulaganja.

Glavni problem koji proističe iz ulaganja velike količine vremena u kreiranje izveštaja, pored toga što je vremena sve manje, jeste i taj što srazmerno manje vremena ostaje za kreativno i strateško planiranje komunikacija, kao i prilagođavanje kampanja biznis ciljevima kompanije.

Istina je da danas mnogi profesionalci koriste neke od dostupnih alata za monitoring i analizu, ali ti alati ili nisu prilagođeni specifičnostima našeg regionalnog podneblja (počevši od jezika i izvora praćenja), ili su nedovoljno prilagodljivi različitim komunikacijskim ciljevima.

Kako svaka kompanija/brend/pojedinac ima specifičan cilj komuniciranja na internetu, različiti su i podaci koje je potrebno meriti, pa predefinisani set metrika, ma kako da je dobar alat u pitanju, ne može da reši problem svima.

Sa sve prisutnijim trendom da kompanije traže odgovornost agencija za biznis rezultate, praćenje i analiziranje podatke koji su brendu od koristi postaje sve značajnije.

Tim Digital Elementa je na vreme prepoznao potražnju za sveobuhvatnim alatom koji klijentu štedi vreme. Posledično, štedi i novac praćenjem podataka, njihovom analizom i izveštavanjem na dnevnom, nedeljnom, mesečnom nivou.

Analize i izveštaji se izrađuju prema potrebama klijenata, a neke od najčešće korišćenih su:
1. Analiza komentara na društvenim mrežama, forumima i vestima,
2. Analiza određene teme,
3. Monitoring objava za određene ključne reči,
4. Poređenje konkurenata u industriji.

Prednost u brzini i tačnosti izveštavanja pruža nam:
– AI koji razume srpski jezik i prati online izdanja naših medija, blogove, forume i društvene mreže,
– Fleksibilnost praćenja samo onih metrika koje su usklađene sa biznis ciljevima kompanije,
– Arhiva medijskih objava koja doseže do 7 godina u nazad.

Zahvaljujući prvoj veštačkoj inteligenciji koja čita srpski jezik, mašinskom učenju i posvećenom timu inženjera i komunikatora, iz ere big data analitike spremni prelazimo u eru smart data analitike koja je optimizovana i fleksibilna i kao takva korisna kako malim preduzećima, tako i velikim kompanijama.

http://element.rs/

Sva prava zadržana, originalni link objave je: http://www.prspective.rs/objave/prostor/digital-element-vestacka-inteligencija