Marko Burazor o tajnama govora tela

Popričali smo sa Markom Burazorom, magistrom ekonomije, poslovnim konsultantom, konsultantom komunikacije, autorom knjiga: „Naučite jezik kojim ceo svet govori'', „Razlike među kulturama'' i „Um je najjači afrodizijak'' o neverbalnoj komunikaciji i tajnama govora tela. Marko drži treninge i radionice o tajnama govora tela i neverbalnoj komunikaciji.


Koliko se zapravo razlikuje neverbalna komunikacija i gestikulacija? Koji su svesni, a koji podsvesni modeli ponašanja?

Neverbalna komunikacija je šira i obuhvata sve ono što nije verbalno rečeno. Taktilnost, koja je vezana za dodir, mimika ili facijalna ekspresija, kako se često zove, boje i drugi aspekti; sve to spada u neverbalnu komunikaciju, mimo gestikulacije. Iako, u određenom segmentu neverbalna komunikacija može da bude uvežbana, ali određene znakove nikad ne možemo da kontrolišemo, poput skupljanja i širenja zenica, znojenja, nervoze, crvenila..

Napisao si tri knjige, čija je tema neverbalna komunikacija. Šta je važnije u poslovnim i partnerskim odnosima neverbalna komunikacija ili se ipak, moramo rukovoditi verbalnim aspektom?

Neverbalna i verbalna komunikacija uvek nekako idu zajedno. Ono što je izrečeno verbalno zahteva potvrdu neverbalno i obratno. Često postavim pitanje: Da li ćete verovati osobi koja vas ne gleda u oči dok izgovara nešto bitno?

Da li se govor tela može izvežbati i naučiti?

Kao što sam ranije rekao, može u dobroj meri. Glumci su dobri u tome jer im to profesija i zahteva, ali neki aspekti neverbalne komunikacije se ne mogu provežbati.

Koliko govor tela prati realna osećanja komunikatora?

Govor tela otkriva upravo realna osećanja koja ne možemo da sakrijemo. Nervozu, antipatiju prema nekome ne možemo da sakrijemo, jednostavno se sve vidi.

Trening ''Tajne govora tela''? 

Treba da pruži neki novi uvid u delove neizrečene verbalne komunikacije. Pored najosnovnijih alata i pojmova, na treningu ćete saznati i bitne detalje izražene kroz mikroekspresije i ponašanja koja je potrebno dodatno skenirati.Trening se sastoji od praktičnih primera iz svakodnevnog života koji daje odgovore na pitanja kako ostaviti odličan prvi utisak. Neverbalna komunikacija predstavlja širok dijapazon znakova u komunikaciji koju često pogrešno tumačimo. Treninzi su otvorenog tipa po princpipu prijave i kotizacija, i stvarno svako može da dođe jer neverbalna komunikacija se primenjuje svuda i u svim dobima i prilikama. Namenjene su osobama koje žele da unapređuju sebe..

Na koji način si se ti našao u ekspertizi neverbalne komunikacije?

Sve je počelo spontano pre oko 20 godina kad sam bio košarkaški sudija. Uvek sam iz prakse znao ko je kakav i da li će mi praviti problema na utakmici. Vremenom sam se zainteresovao da izučavam dublje i spontano je krenulo.


''Um je najveći afrodizijak'' je odlično štivo  puno preciznih, korisnih saveta. Za one koji još nisu pročitali?

To je knjiga koja donosi neka moja lična iskustva u radu sa kompanijama i ljudima kroz držanje treninga. Šta su neki ključni faktori uspeha i pojomovi koje smatram bitnim. Tri segmenta su u knjizi, motivacija, govor tela, uspeh...a ostalo će čitaoci otkriti.Očekuje nas trening u Novom Sadu, 8. maja 2019. Tema treninga je predstavljanje na društvenim mrežama tj. digitalna lična karta. Saznajte više o neverbalnoj komunikaciji, tajnama govora tela i načinu na koji zapravo, komuniciramo virtuelno.

Više o Marku pogledajte na http://markoburazor.com

Informacije o treningu u Novom Sadu pogledajte na: https://www.facebook.com/events/2248359988580592/

 

Sva prava zadržana, originalni link objave je: http://www.prspective.rs/objave/perspektiva/marko-burazor-o-tajnama-govora-tela