GIGANTOMAHIJA ili KROKODILov duel u tri runde na temu:

U petak 30. novembra od 19 sati u KROKODILovom Centru za Savremenu književnost u saradnji s Partneri Srbija održaće se drugi po redu KROKODILov duel u tri runde na temu: "Da li je bitka za privatnost u Srbiji izgubljena?". Učestvuju: Zlatko Petrović i dr Đorđe Pavićević. Vodi: Ana Toskić. Ulaz slobodan.

 

  GIGANTOMAHIJA ili KROKODILov duel u tri runde jedan je od novopokrenutih formata KROKODILovog Centra za savremenu književnost u okviru kog suočavamo dvoje sagovornika čija se mišljenja razilaze po pitanju nekih od gorućih tema u našem društvu. Kao u partiji šaha ili u boks-meču, postoje jasna pravila na koji se ovaj verbalni duel odvija. Bacanjem novčića određuje se ko će od sagovornika prvi imati reč. Iskaz ne sme da traje duže od tri minuta a svaka runda (koja je ujedno i zasebna podtematska celina) traje petnaest minuta. Reč je o brzopoteznoj, dinamičnoj debati u koju nakon završetka formalnog 45-minutnog suočavanja može da se uključi i publika.

 

Debatne celine:

 

  1. I Think I See Myself on CCTV – nadzirani ljudi u (ne)slobodnom društvu

 

Pitanja za diskusiju: Da li se osećamo bezbednije znajući da su javni prostori pod nadzorom? Kakvu moć nosi sa sobom mogućnost nadziranja građana? Ko nadzire nadzirače? Optimistički ili pesimistički pogled u budućnost: Da li smo izgubili bitku sa državom? Da li je uvođenje novih programa nadzora reverzibilan proces ili nepovratno težimo nadziranom društvu?

Da li idemo ka društvu u kojem možemo i dalje biti slobodni ali bez privatnosti? Da li uopšte može postojati slobodno drušvo bez privatnosti građana?

 

2.      Sharing is Caring? - Kupujem-prodajem-razmenjujem: privatnost kao moneta i privatnost na društvenim mrežama

 

Pitanja za diskusiju: Kako se, nekada svesno a nekada iz neznjanja, odričemo privatnosti i ličnih podataka zarad potrošačkih pogodnosti i beneficija. Da li je u pitanju fer trgovina?

Ima li privatnosti na društvenim mrežama? Da li je moguće u isto vreme biti aktivan na društvenim mrežama, a sačuvati sopstvenu privatnost? Da li se isključujemo iz dela javnog/aktivnog života ako nismo na društvenim mrežama? Optimistički ili pesimistički pogled u budućnost: Da li su novi poslovni modeli fundamentalno suprotni konceptu privatnosti? Da li smo izgubili (ili postepeno gubimo) regulatornu bitku sa kompanijama u domenu privatnosti? Da li je zamisliva promena poslovnih modela u pravcu privacy-friendly modela?

 

3.      Party at my House – lični podaci građana kao osnova partijskih kampanja

 

 Pitanja za diskusiju: Da li možemo da sačuvamo svoje podatke od političkih stranaka? Ko štiti našu privatnost i naše dostojanstvo od ataka u kampanjama? Koje su pozitivne strane kampanja zasnovanih na ličnim podacima građana? Da li se takvim kampanjama ojačavaju veze između partija i građana? Kakve posledice po demokratiju mogu da proizvedu takve kampanje? Optimistički ili pesimistički pogled u budućnost: Da li je budućnost izbornih kampanja i partijskog delovanja fundamentalno suprotna konceptu privatnosti? Da li u narednim godinama možemo da očekujemo još izraženije uplive u privatnost, putem ciljanog političkog oglašavanja i prediktivnih analiza?  Da li su ovakve kampanje superiorne u odnosu na tradicionalne forme? Da li smo izgubili bitku za privatnost sa političkim partijama?

 

Sva prava zadržana, originalni link objave je: http://www.prspective.rs/objave/perspektiva/gigantomahija-ili-krokodilov-duel-u-tri-runde-na-temu-da-li-je-bitka-za-privatnost-u-srbiji-izgubljena