10 saveta za agilniji razvoj softvera - Agile month

IT industrija predstavlja najzdraviji segment privrede u Srbiji već nekoliko godina unazad. Sve je više IT kompanija, od kojih su neke ponikle iz domaćih startup projekata, neke kao predstavništva stranih IT giganata i slično. Tako pozitivnu sliku kvari statistika da se 9 od 10 startup-ova vremenom ugasi, a da je veliki broj i onih IT firmi čije poslovanje vremenom zapadne u krizu nakon naglog narastanja i nemogućnosti opstanka sa postojećom organizacionom strukturom i procesima.


Javlja se pitanje: Zašto toliko često dolazi do gašenja kompanija u industriji koja se najbrže razvija u Srbiji i globalno? U softverskoj industriji karakteristične su brze promene, a projekti su često izuzetno kompleksni i povrh svega, velike novčane vrednosti. Često dolazi i do izmena zahteva klijenata, kako u ranim, tako i u završnim fazama razvoja softvera. Brze promene na tržištu iziskuju brz odgovor da bi se zadržala konkurentnost – ovo je klijentima posebno važno. Pored toga, klijente interesuju što kraći rokovi isporuke, prihvatljiv odnos cene i kvaliteta rešenja, a upravo je kvalitet u razvoju softvera ono što se nikad ne sme zanemariti.

 Ukoliko softverska kompanija ima nekolicinu klijenata, gubitkom samo jednog od njih rizikuje kompletno poslovanje, a to se često dešava usled nezadovoljstva u nekom od pomenutih segmenata: kašnjenje sa isporukom rešenja, loš kvalitet rešenja i slično. Ovi problemi se najčešće javljaju zbog lošeg organizovanja samog procesa razvoja softvera. Konstantno se javljaju različite metodologije za unapređenje razvojnih procesa, odnosno njihovo efektivnije organizovanje i vođenje. Najčešće primenjivan globalno, a sve češće i kod nas je Agilan pristup razvoju softvera, sa akcentom na upotebu Scrum Framewora.

Agilan razvoj softvera (1) zadovoljstvo klijenta stavlja uvek na prvo mesto. Prema Agile Manifestu, (2) promene treba prihvatati čak i u završnim fazama razvoja softvera. (3) Biznis (klijenti i menadžment) i razvojni tim treba da sarađuju svakodnevno na projektu, a (4) projekte treba “graditi” u okruženju motivisanih pojedinaca (pružiti ljudima koji rade na projektima podršku i poverenje). (5) Nikada ne treba zanemariti tehničku izvrsnost i dobar dizajn softvera, a (6) primarna mera napretka je “softver koji radi”. Još tri važna saveta kako biti agilniji: (7) negujte komunikaciju licem u lice; (8) negujte jednostavnost; (9) negujte samoorganizovane, kros-funkcionalne timove. I na kraju, uvek imajte u vidu, (10) timovi najbolje napreduju u procesu retrospektive, dakle - zajedničkim učenjem šta treba unaprediti.

Agilne metodologije razvoja softvera su kod nas usvojile mnoge kompanije, ali da li su u potpunosti uspele u njihovoj primeni? Da li sve poštuju navedene principe? Neke su uspele, ali mnoge i dalje imaju poteškoća. Da bi se uspelo u nameri da se poboljša agilnost i osigura napredak kompanije, potrebno je dobro preispitati sve procese i negovati kulturu kontinuiranog učenja.

Na regionalnom tržištu postoji nekolicina firmi koje se bave edukacijom u oblasti agilnog razvoja softvera. Ipak, novembar će ove godine u Srbiji biti potpuno posvećen različitim treninzima, edukaciji i Scrum sertifikaciji. Zato se i zove Agile Month. Ukoliko želite da saznate više o agilnom organizovanju i vođenju procesa razvoja softvera, predlažemo da posetite sajt www.agile-serbia.rs

Sva prava zadržana, originalni link objave je: http://www.prspective.rs/objave/perspektiva/10-saveta-za-agilniji-razvoj-softvera-agile-month