Transformacija blokada u životnu snagu
RADIONICA – TRANSFORMACIJA BLOKADA U ŽIVOTNU SNAGU