Asertivni trening - instruktorski kurs
Otvorena je prijava za novi ciklus edukacije psihodinamskog asertivnog treninga.