PRilika 2017: Kada komunikacija postane umetnost
Deveta po redu konferencija Društva Srbije za odnose sa javnošću o najnovijim trendovima u struci održaće se 06. decembra u klubu „Just and Lobby“